رتبه بندی جدید سوپریما

طبق روال هرسال مبنی بر رتبه بندی برترین برندهای امنیتی در جهان مجله اینترنتی a&s آخرین آمار خود را از طریق وب سایت زیر منتشر کرد. 

در این خبر سوپریما توانسته از بین 50 برند رتبه 31 را کسب نماید.

https://www.asmag.com/rankings/security50_rankings.aspx