پنجمین نمایشگاه تخصصی الکامپ زنجان

پنجمین نمایشگاه تخصصی الکامپ زنجان با حضور گسترده‌ی شرکت‌های فعال در این حوزه، در تاریخ 18 الی 21 مهر ماه برگزار شد.

امسال نیز مانند سنوات گذشته نماینده شرکت طرح و پردازش غدیر در این نمایشگاه ها راهکارها و سیستم های موجود حضور و غیاب و کنترل تردد را ارائه دادند.