15همین سالگرد تاسیس طرح و پردازش غدیر

جشن 15 سالگرد تاسیس شرکت

8مهر 1398 سالروز تاسیس شرکت را خدمت یکایک اعضای خانواده محترم طرح و پردازش غدیر تبریک عرض می نماییم.