انیمیشن معرفی سامانه حضور و غیاب اطلس

اگر حضور غیاب و محاسبه حقوق پرسنل شما با خطا انجام میشه حتما این ویدئو را ببینید👌

و برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.