برگزاری همایش غدیر - شیراز - تیرماه 98

همایش معرفی محصولات شرکت طرح و پردازش غدیر – شیراز – تیرماه 98