ثبت شکایات ، انتقادات و پیشنهادات

کد مدرک : FR-CC-01-00

لطفا ابتدا نسبت به ورود به سایت / ثبت نام اقدام نمایید ، سپس فرم زیر را تکمیل نمایید .

:

مشخصات مشتری / نماینده فروش

لطفاً نام را وارد نمائید.
لطفا شماره موبایل را وارد نمایید .
لطفاً تلفن را وارد نمائید .

شرح شکایت ، انتقادات یا پیشنهادات

راه حل پیشنهادی از سوی مشتری