با توجه به انتقال ویروس کرونا از طریق تماس دست و به دلیل ممنوعیت استفاده شرکت ها از دستگاه های حضور و غیاب ثبت اثر انگشت، شرکت طرح و پردازش غدیر با ارائه راهکاری در راستای حفظ سلامت کارمندان و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برای تردد پرسنل شما دستگاههای متنوعی از قبیل دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره، دستگاه حضور و غیاب عنبیه و اپلیکیشن حضور و غیاب آنلاین را ارائه میکند که میتوانید برای تهیه دستگاه ها با تکمیل فرم زیر یا با واحد فروش شرکت به شماره 85530-021 تماس بگیرید.