سوالات متداول

40 از 410

3006. نحوه تخصیص گروه قانون به پرسنل به چه صورت است ؟

جهت تخصیص گروه قانون به پرسنل می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی پرسنل " را انتخاب نمائید.

3. پرسنل مورد نظر را انتخاب و دکمه "ویرایش" را کلیک نمائید.

4. در فرم باز شده گزینه "تخصیص گروه قانون" را کلیک نمائید.

5. در فرم باز شده دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

6. در لیست بازشده گروه قانون مد نظر را انتخاب نمائید.

7. بازه زمانی را تنظیم نمائید و در نهایت دکمه "ذخیره" را کلیک نمائید.

نکته : جهت انتساب دو گروه قانون به فردی می بایست دوباره "جدید" را کلیک نمائید و مراحل 5 به بعد را اجرا نمائید.

3007. نحوه تخصیص گروه کاری افراد به چه صورت است ؟

جهت تخصیص گروه کاری به پرسنل می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی پرسنل " را انتخاب نمائید.

3. پرسنل مورد نظر را انتخاب و دکمه "ویرایش" را کلیک نمائید.

4. در فرم باز شده گزینه "تخصیص گروه کاری" را کلیک نمائید.

5. دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

6. از لیست بازشده نام گروه کاری مد نظر را انتخاب نمائید.

7. تاریخ مورد نظر را انتخاب نمائید و در نهایت دکمه "ذخیره" را کلیک نمائید.

6007. نحوه برقراری ارتباط از نرم افزار امین با کلاک چگونه است ؟

جهت برقراری ارتباط نرم افزار امین با کلاک می بایست :

1. منوی تنظیمات را انتخاب نمائید.

2. گزینه "تنظیمات نرم افزار مقصد" را دابل کلیک نمائید.

3. با توجه به ورژن کلاک ، گزینه مربوط به "نسخه نرم افزار" را انتخاب نمائید.

4. در نرم افزار کلاک 1.5 و 4 مسیر mdb را مشخص نمائید و در کلاک 6 نام سرویس دهنده و مشخصات بانک اطلاعاتی را وارد نمائید.

5. تست ارتباط  را کلیک نمائید.

4007. چگونه می توان از دیتابیس نرم افزار رستوران Backup تهیه کرد؟

             جهت تهیه Backup در نرم افزار SQL , در پنجره Object Explorer , روی دیتابیس GH_Restaurant  و Gh_LogRest کلیک راست  و بک آپ را انتخاب نمایید و در فرم باز شده مسیر و تنظیمات لازم را انجام دهید.

1007. چگونه می توان با استفاده از فلش اطلاعات دستگاه را جمع آوری کرد ؟

جهت انجام این کار می بایست :

1. فلش را به پورت مرتبط در دستگاه وصل نمائید.

2. منوی ارتباط با دستگاهها را کلیک نمائید.

3. گزینه معرفی دستگاه را انتخاب نمائید.

4. دستگاه مورد نظر را انتخاب نمائید و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

5. نوع ارتباط را حافظهUSB قرار دهید و در نهایت ثبت را کلیک نمائید.

نکته : توجه داشته باشید جهت تخلیه اطلاعات روی USB نیز می بایست دستگاه (بسته به مدل دستگاه ) را روی حالت USB تنظیم نمائید.

1008. خطای "A component named qrptcalc already exists" در وقت گزارشگیری ناشی از چیست ؟

گزارش باز شده  قبلی در حالت Minimize می باشد و جهت رفع این مشکل می بایست از نرم افزار خارج و دوباره لاگین نمائید.

4008. چگونه می توان برای میهمان از گرفتن غذای اضافی خودداری کرد و فقط یکبار فیش صادر کرد ؟

            جهت انجام آن می بایست:

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه "معرفی کارت میهمان" را انتخاب نمایید.

3. دکمه اصلاح  را کلیک و گزینه" نوع کارت" را روی حالت" تعدادی" انتخاب و تعداد" غذای اضافه" تعیین گردد.

6008. نحوه برقراری ارتباط از نرم افزار امین با اطلس چگونه است ؟

جهت برقراری ارتباط نرم افزار امین با اطلس می بایست :

1. ابتدا می بایست نرم افزار Atlas Collect Service  را نصب نمائید.

2. در فرم Atlas Tools  مسیر نصب شده سرویس جمع آوری را تنظیم نمائید.

3. در نرم افزار امین منوی تنظیمات را انتخاب نمائید.

4. گزینه "تنظیمات نرم افزار های مقصد" را دابل کلیک نمائید.

5. قسمت نرم افزار اطلس را انتخاب و فعال  نمائید.

6. نام سرویس دهنده را وارد نمائید.

7. در نهایت تست ارتباط را کلیک نمائید.