سوالات متدوال

1005. خطای " فایل Clock.mdb خراب شده است" به هنگام اجرای نرم افزار و بعد از نصب به چه دلیل می باشد ؟

از داخل cd نرم افزار فایلclock.mdb را کپی کنید و در داخل مسیر نصب برنامه قرار دهید.

6005. با حذف پرسنل از دستگاه از طریق نرم افزار امین، آیا ترددها هم حذف می گردند ؟

خیر، فقط اثر انگشت  آن پرسنل حذف می گردد.

3005. منظور از گروه کاری چست ؟

عبارت است از گروهي كه شيفت هاي كاري در آن تعريف شده و به پرسنل سازمان نسبت داده مي شود . روزهاي كاري پرسنل بر اساس شيفت هاي تعريف شده در گروه كاري او مشخص مي گردد.

3006. نحوه تخصیص گروه قانون به پرسنل به چه صورت است ؟

جهت تخصیص گروه قانون به پرسنل می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمائید.

2. گزینه "معرفی پرسنل " را انتخاب نمائید.

3. پرسنل مورد نظر را انتخاب و دکمه "ویرایش" را کلیک نمائید.

4. در فرم باز شده گزینه "تخصیص گروه قانون" را کلیک نمائید.

5. در فرم باز شده دکمه "جدید" را کلیک نمائید.

6. در لیست بازشده گروه قانون مد نظر را انتخاب نمائید.

7. بازه زمانی را تنظیم نمائید و در نهایت دکمه "ذخیره" را کلیک نمائید.

نکته : جهت انتساب دو گروه قانون به فردی می بایست دوباره "جدید" را کلیک نمائید و مراحل 5 به بعد را اجرا نمائید.

1006. نحوه بک آپ گیری از دیتا بیس نرم افزار کلاک 1.5 یا 4 به چه صورت است ؟

جهت تهیه Backup  می بایست:

1. منوی عملیات جانبی را کلیک نمائید .

2. گزینه " ایجاد فایل پشتیبانی پاردکس" را انتخاب نمائید.

3. در فرم باز شده مواردی که مایل هستید از آن نسخه پشتیبان تهیه گردد را انتخاب نمائید.

4. مسیر را تعیین و با تعیین بازه تاریخ دکمه پشتیبان را کلیک نمائید.

4006. علت تحویل غذای معمولی به پرسنل رژیمی در نرم افزار رستوان چیست؟

             جهت رفع مشکل می بایست :

1. منوی اطلاعات پایه را کلیک نمایید.

2. گزینه معرفی پرسنل را انتخاب نمایید.

3. فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. دکمه اصلاح را کلیک و  گزینه"پرسنل رژیمی" را تیک و تایید نمایید.

4007. چگونه می توان از دیتابیس نرم افزار رستوران Backup تهیه کرد؟

             جهت تهیه Backup در نرم افزار SQL , در پنجره Object Explorer , روی دیتابیس GH_Restaurant  و Gh_LogRest کلیک راست  و بک آپ را انتخاب نمایید و در فرم باز شده مسیر و تنظیمات لازم را انجام دهید.

1007. چگونه می توان با استفاده از فلش اطلاعات دستگاه را جمع آوری کرد ؟

جهت انجام این کار می بایست :

1. فلش را به پورت مرتبط در دستگاه وصل نمائید.

2. منوی ارتباط با دستگاهها را کلیک نمائید.

3. گزینه معرفی دستگاه را انتخاب نمائید.

4. دستگاه مورد نظر را انتخاب نمائید و دکمه اصلاح را کلیک نمائید.

5. نوع ارتباط را حافظهUSB قرار دهید و در نهایت ثبت را کلیک نمائید.

نکته : توجه داشته باشید جهت تخلیه اطلاعات روی USB نیز می بایست دستگاه (بسته به مدل دستگاه ) را روی حالت USB تنظیم نمائید.