سوالات متداول

16 از 410

6002. برای اینکه دستگاه به صورت خودکار ترددها را در نرم افزار امین جمع آوری نماید چه باید کرد ؟

جهت جمع آوری خودکار می بایست :

1. منوی دستگاه را کلیک نمائید.

2. روی دستگاه مورد نظر راست کلیک نمائید.

3. گزینه" نوع جمع آوری" را با توجه به نوع دستگاه به حالت "دستگاه به سرور" تنظیم نمائید.

1002. خطای "Access denied " به هنگام اجرای نرم افزار کلاک ناشی از چیست ؟

به جهت عدم دسترسی کامل ویندوز به پوشه نرم افزار کلاک می باشد. برای حل این مشکل می بایست :

1. روی پوشه اصلی نرم افزار کلیک راست نمائید.

2. گزینه "properties"  را انتخاب نمائید.

3. تب  security را کلیک نمائید و به این پوشه دسترسی کامل  تخصیص دهید.

2502. چه مواردی در استفاده از دستگاه های اسکنر اثر انگشت با کاربری حضور و غیاب باید رعایت شود؟

موارد زیر بایستی  لحاظ گردد:

1. سیستم تحت هیچ شرایطی Sleep نگردد.    

2. نباید hard disk به حالت off رود.     

3. همچنین usb half باید Disable باشد.

 4002. چگونه می توان در نرم افزار رستوران دستگاه رستورانی اضافه کرد؟

              جهت اضافه نمودن دستگاه مراحل زیر را انجام دهید: 

1. منوی ارتباط با دستگاهها را کلیک نمائید.

2. گزینه "مدیریت دستگاههای ارتباط مستقیم" را انتخاب نمائید.

3. دکمه "جدید" در این فرم را انتخاب و نوع دستگاه ،کد دستگاه ،ساختمان، نوع ارتباط که شبکه هست، آدرس IP ،تعیین وضعیت فعال با نوع ارتباط On Line را انتخاب نمایید

3002. فیلد بازیابی پرسنل در معرفی پرسنل چه کاربردی دارد ؟

پرسنلی را که بنا به دلایلی حذف نموده اید با این گزینه، اطلاعات آن قابل بازیابی می باشند، و در صورتی که شماره پرسنلی آن را به فرد دیگری اختصاص داده باشید با شماره پرسنلی جدید قابل بازیابی است.

2002. در صورتی که در وب درخواست پرسنل توسط مدیر نهایی سهوا رد شود ؛ چه اقدامی می بایست انجام داد ؟

درخواست می بایست دوباره ثبت گردد.

3003. نحوه تغییر در مشخصات پرسنلی به چه صورت است ؟

جهت تغییر در هر گونه اطلاعات مربوط به پرسنل می بایست :

1. منوی تعاریف پایه را کلیک نمائید.

2. معرفی پرسنل را انتخاب نمائید.

3. لیستی از پرسنل به نمایش در می آید؛ فرد مورد نظر را انتخاب نمائید.

4. دکمه ویرایش را کلیک نمائید.

5. در فرم باز شده قادرید هر کدام از اطلاعات پرسنلی را ویرایش و در نهایت دکمه "ثبت" را کلیک نمائید.

4003. نحوه اضافه کردن پرینتر در نرم افزار رستوران چگونه است؟

                جهت افزودن پرینتر عملیات زیر انجام گیرد:

1. منوی ارتباط با دستگاهها را کلیک نمائید.

2. گزینه مدیریت دستگاههای ارتباط مستقیم را انتخاب نمائید.

3. دکمه "اصلاح " را کلیک و در این فرم در قسمت" چاپگر تحت شبکه"، پرینتر را انتخاب و تنظیمات مربوطه تکمیل گردد.