سوالات متداول

8 از 410

3189. آیا امکان ایجاد محدودیت درخواستهای ساعتی در روز وجود دارد ؟

بله امکان ایجاد محدودریت درخواستهای ساعتی در روز وجود دارد و جهت تنظیم آن می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را  کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب نمایید.

3. واسط کاربری فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. در قسمت پایین پنل کد قانون "20" تعداد درخواست های ساعتی در روز حداکثر ____ عدد باشد کلیک نموده و فعال نمائید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمایید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را وارد نمائید.

8. حداکثر تعداد مجاز را وارد نمایید.

9. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3190. آیا امکان ایجاد محدودیت زمانی جهت ثبت درخواستهای ساعتی به نحوی که پرسنل قادر نباشند از آن زمان درخواست ثبت کنند وجود دارد ؟

بله و جهت ایجاد محدودیت زمانی جهت ثبت درخواست های ساعتی می بایست :

1. منوی عملیات حضور و غیاب را کلیک نمایید.

2. گزینه "تنظیمات واسط کاربری" را انتخاب  نمایید.

3. واسط کاربری فرد مورد نظر را انتخاب نمایید.

4. در قسمت پایین پنل کد قانون "5" درخواست های ساعتی از___ روز قبل تا ___ روز بعد از روز درخواست قابل ثبت باشد کلیک نموده و فعال نمائید.

5. تنظیم پارامترهای قانون را کلیک نمایید.

6. پیش کارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

7. تیک گزینه "فعال" را وارد نمائید.

8. حداکثر زمان قبل و بعد از زمان فعلی را که تمایل دارید پرسنل بتوانند درخواست ثبت نمایند را وارد نمایید.

9. گزینه "ذخیره" را کلیک نمایید.

3001. در تعریف پرسنل جدید به چه فیلدهایی اجباری اطلاق میشود ؟

تمام فیلدهایی که در فرم اطلاعات اصلی پرسنل به رنگ قرمز هستند اجباری است، که در ثبت پرسنل لازم و ضروری می باشد.

4001. چرا رزروهای ثبت شده در نرم افزار رستوران اعمال نمی شود؟

             جهت رفع مشکل بوجود آمده به ترتیب زیر اقدام نمائید:    

1. منوی عملیات رستوران را کلیک نمائید.

2. گزینه " تنظیم پارامترها " را انتخاب نمائید.

3. روی تب "سایر تنظیمات"، گزینه "رزرو اعمال شود" تیک زده شود.

 

2501. نکاتی که در نصب کلاک لایت حائز اهمیت است چیست ؟

 هنگام نصب می بایست موارد زیر را مد نظر داشت :

1. نصب حتما می بایست Run as Administrator صورت گیرد.

2. اکانتی که روند نصب را انجام می دهد می بایست Permission Administrator داشته باشد.

1001.  کلمه عبور پیش فرض ورود به نرم افزار کلاک چیست ؟

برای نرم افزار پیش فرض کلمه عبوری تعریف نشده است.

6001. چگونه می توان در نرم افزار امین دستگاه اضافه کرد ؟

جهت اضافه نمودن دستگاه در نرم افزار امین می بایست :

1. منوی دستگاهها را کلیک نمائید.

2. در تب " لیست دستگاهها" گزینه " جستجو" را اتنتخاب نمائید.

3. در فرم باز شده  با استفاده ازنوع جستجو: "جستجوی خودکار" یا "جستجو با آی پی مشخص" ،اقدام به اضافه نمودن دستگاه نمایید .

2001. چرا پرسنل قادر به مشاهده گزارش کارکرد ماهیانه خود در وب کلاک نمی باشند ؟

در نرم افزار کلاک یکبار انجام محاسبات بزنید تا cc درست عمل نماید.