دانلود ها

کد عنوان حجم فایل
9 درایور اسکنر G10 23 مگابایت دریافت فایل
10 فیلم آموزشی نصب اسکنر( قسمت اول) 3 مگابایت دریافت فایل
11 آموزش کاربردی و تنظیمات دستگاه کنترل تردد BioLiteNet 1 مگابایت دریافت فایل
12 دانلود نسخه رایگان Clock 1.5 35 مگابایت دریافت فایل
13 فیلم آموزشی نصب اسکنر( قسمت دوم) 2 مگابایت دریافت فایل
14 دانلود آخرین ورژن 1.7 اسکنر چهارانگشتی G10 18 مگابایت دریافت فایل
15 دانلود نرم افزار BioMini Slim و Biomini 40 مگابایت دریافت فایل
16 دانلود نرم افزار BioMini Combo 47 مگابایت دریافت فایل