شرکت طرح و پردازش غدیر در سایت زومیت

شرکت طرح و پردازش غدیر در سایت زومیت

مدیریت آنلاین کارمندان با نرم‌افزار حضور و غیاب اطلس

بیشتر بخوانید
تنظیم شیفت شب های احیا

تنظیم شیفت شب های احیا

فایل راهنما جهت تعیین شیفت شب های احیا

بیشتر بخوانید

برگزاری همایش غدیر - مشهد - اردیبهشت 98

همایش معرفی محصولات ...

بیشتر بخوانید
همایش معرفی محصولات شرکت طرح و پردازش غدیر – تبریز – اسفند97

برگزاری همایش غدیر – تبریز – اسفند97

همایش معرفی محصولات ...

بیشتر بخوانید
حضور شرکت طرح و پردازش غدیر در نمایشگاه بانکداری الکترونیک

حضور شرکت طرح و پردازش غدیر در همایش بانکداری الکترونیک

حضور شرکت طرح و پردازش غدیر در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

بیشتر بخوانید