حضور شرکت طرح و پردازش غدیر در همایش بانکداری الکترونیک

حضور شرکت طرح و پردازش غدیر در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

تاریخ برگزاری 09 الی 10 بهمن ماه97