تیزر تلویزیونی طرح و پردازش غدیر در صدا و سیما

پخش اولین مرحله تبلیغات تلویزیونی طرح و پردازش غدیر از شبکه 2 ،3 صدا و سیما

در تاریخ های 2 الی 15 بهمن ماه

جهت اطلاعات بیشتر از ساعات پخش تیزر به شبکه های اجتماعی ما مراجعه نمایید.