22شهریور روز برنامه نویسان مبارک

پشت سر تمام المان ها، تصاویر و نوشته هایی که در نرم افزار و اپلیکیشن ها میبینید، تلاش‌های شبانه روزی یک سری آدم متخصص هست.
این روز رو به همکارانمون در تیم برنامه نویسی غدیر تبریک عرض می نماییم.