تغییر شیفت در ماه مبارک رمضان

با عنایت به تغییر ساعات کاری در ادارات ، سازمان ها و شرکت ها ؛ و نیاز به تنظیمات در سامانه های حضور و غیاب؛ شرکت طرح و پردازش غدیر، اقدام به تهیه ی راهنمای تغییر شیفت بمنظور سهولتِ مشتریانِ گرامی، نموده است.

لینک راهنما را از اینجا دانلود کنید.