برگزاری همایش غدیر - مشهد - اردیبهشت 98

همایش معرفی محصولات شرکت طرح و پردازش غدیر – مشهد – اردیبهشت 98