برگزاری همایش غدیر – تبریز – اسفند97

همایش معرفی محصولات شرکت طرح و پردازش غدیر – تبریز – اسفند97