ارتباط با ماارتباط با دفتر فروش و پشتيباني

مرکزتماس: 021-85530

آدرس: تهران، خیابان مطهري ، خيابان سليمان خاطر ، كوچه مسجد ، شماره 17 ، واحد 2

پایگاه اینترنتی: www.ghadirco.net 

پست الکترونيک:  info@ghadirco.net