سیستم مدیریت کارواش

سیستم مدیریت کارواش

  • - مدیریت صدور قبض و کنترل مالی کارواش تنها با یک دستگاه

  • - دستگاه کوچک با کارایی بالا و قابل حمل

  • - کاربری آسان و بدون نیاز به کامپیوتر(offline)

  • - صدور قبض جهت ارائه خدمات قسمتهای مختلف (روشویی، توشویی، نظافت داخل، موتورشویی، واکس و..)

  • - قابلیت تعیین نرخ هرکدام از خدمات برای انواع خودرو (کوچک، متوسط، بزرگ، کامیونت و...)

  • - ثبت کلیه عملیات کارواش و امکان گزارش گیری تعدادی و ریالی

  • - ارائه سه مدل گزارش برای مدیر کارواش

گزارش روزانه به تفکیک نوع خدمات

ازتاریخ تا تاریخ به تفکیک خودرو

از تاریخ تا تاریخ به تفکیک نوع خدمات

  • - قابل استفاده با برق و باطری (Portable)

  • - دارای چاپگر حرارتی سریع جهت صدور قبض

  • - دارای حافظه با قابلیت نگهداری 90000 رکورد