ارتباط با ما

واحد فروش :

  • تلفن : 85530 -021 داخلی 1
  • ایمیل : sales@ghadirco.net

واحد پشتیبانی :

  • تلفن : 85530 -021 داخلی 2
  • ایمیل : support@ghadirco.net

واحد آموزش :

  • تلفن : 85530 -021 داخلی 207
  • ایمیل : training@ghadirco.net

ارسال پیام